» هشدار به كلیه خریداران سرویس كالسكه نوزاد
عده ای از تولید كنندگان بدون مجوز با استفاده از پارچه های پلاستیكی و یا برچسب های مخملی استفاده می كنند
» تكامل و پیشرفت فیزیكی به كمك بازی: شكل دادن و به هم ریختن
بچه ها، مخلوقات كوچولو و هوسرانی هستند: می خواهند بو بكشند، مزه ها را بچشند، و لمس كنند. اگر بتوانید تعداد زیادی از اشیاء متنوع و جذاب را در اختیار او قرار دهید كه آنها را لمس كند، مدتی طولانی او...